Krówki na 70-lecie Biblioteki Miejskiej

Krówki na 70-lecie Biblioteki Miejskiej